Dessa animationer är borttagna, då jag kommit till insikt om den saken.