Tack till Erik Törnqvist för omvandlingen från anm till gif format på dessa

1

2

3

4

5 (Ej klar)

6 (Ej klar)