1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 (suddig)

18

19

20

21
3 timmars väntan utanför pga avsaknad av legitimation